I kjelleren i Fløyahallen har vi en Skatehall/BMX bane.

Skatehallen har åpent: (sept-mai)
Junior: Mandag, onsdag og fredag kl. 18:00 - 20:00.
Senior: Mandag, onsdag og fredag kl. 19:30-21:00.
Jenteskate: Torsdag kl. 19:00-21:00.

for åpningstider, se facebook siden til Tromsø Skateklubb.

Det tilbys følgende kortalternativer:

Dagsbillett kr. 50,-
Halvår vår 600,-

Halvår høst 500,-

Dagsbillett jenteskate 30,-

Halvår jenteskate 300,-

Sjekk Facebook side til Tromsø Skateklubb for evnt. endringer: Facebook Tromsø Skateklubb


Skateboardhallen eies av Fløya Anlegg AS og drives i samarbeid med Tromsø Skateklubb.

Vi oppfordrer alle brukere å engasjere seg og bidra til et rent og trivelig miljø i skatehallen.
Hjelp oss å holde lokalene i orden og rene.
Det er kontinuerlig vedlikehold av ramper mm. Meld gjerne feil og ønsker til magne@floya.no


Regler for Skatehall

Beskyttelse som hjelm, kne- og håndleddbeskytter skal brukes.
All aktivitet i hallen på eget ansvar.
Vis hensyn for andre og spesielt yngre/mindre besøkende.
Kr. 50,- skal betales som inngangspenger hver gang du skater i hallen.
Halvårskort kan kjøpes, se prisliste. Betal gjerne med Mcash.
Søppel, snus og tomflasker skal legges i søppeldunk/flaskedunken.
Gamle brett legges i søppeldunken. Hvis dunken er full skal denne tømmes.
Vi har nulltoleranse for rusmidler (narkotika og alkohol) i skatehallen. Brudd på denne reglen vil føre til utvisning av personen(e) det gjelder.
Hærverk er også forbudt! Dette vil også medføre erstatning og utvisning for personen(e) det gjelder.
Åpningstider: Se øverst på denne siden og facebook side til Tromsø skateklubb.

I skatehallen gjelder følgende regler:
  • besøkende i skatehallen plikter å rette seg etter de instrukser vakt i hallen gir.
  • Det er tillatt med skateboard, rollerblades og BMX i skatehallen. (sykler må ta hensyn/vike for andre brukere).
  • Nødvendig beskyttelsesutstyr som hjelm og beskyttelser skal brukes.
  • Det er ikke tillatt å nyte noen former for rusmidler i hallen eller før ankomst til hallen.
  • Hærverk er strengt forbudt.
  • All aktivitet i skatehallen foregår på eget ansvar og evt. skader må dekkes av egen forsikring.
  • IF Fløya tar ikke ansvar for eiendeler og utstyr som mistes, skades eller blir stjålet i hallen.
  • Alle brukere må ta hensyn til hverandre slik at alle får best mulig utbytte av sitt opphold i hallen.
  • Overtredelser vil medføre sanksjoner. Utvisning og inndragelse av kort/adgang er noen av virkemidlene.
Om du har innspill til regler, drift eller bare spørsmål må du gjerne sende dette til post@floya.no


Levert av IdrettenOnline